อายุรศาสตร์

เรียงลำดับโดย:
Current Practice in Respiratory Care 2010
Current Practice in Respiratory Care 2010
Academic
ประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสปลูกถ่ายไตครบหนึ่งพันรายของคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
ประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสปลูกถ่ายไตครบหนึ่งพันรายของคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
Academic
Ramathibodi Diabetes Day Education 2007 เรื่อง "Management for Type 2 DM in Outpatient Setting"
Ramathibodi Diabetes Day Education 2007 เรื่อง "Management for Type 2 DM in Outpatient Setting"
Academic
Update in Medical Mycology
Update in Medical Mycology
Academic
Ramathibodi Update in Internal Medicine 2012
Ramathibodi Update in Internal Medicine 2012
อายุรศาสตร์
การดื้อยาต้านเอชไอวี ครั้งที่ 2 "The 2nd HIV Drug Resistance Workshop: Basic Principles & Clinical Implications"
การดื้อยาต้านเอชไอวี ครั้งที่ 2 "The 2nd HIV Drug Resistance Workshop: Basic Principles & Clinical Implications"
Academic
การดื้อยาต้านเอชไอวี ครั้งที่ 3 "The 3rd HIV Drug Resistance Workshop: Basic Principles & Clinical Implications"
การดื้อยาต้านเอชไอวี ครั้งที่ 3 "The 3rd HIV Drug Resistance Workshop: Basic Principles & Clinical Implications"
Academic
การดื้อยาต้านเอชไอวี ครั้งที่ 4 "The 4th HIV Drug Resistance Workshop: Basic Principles & Clinical Implications"
การดื้อยาต้านเอชไอวี ครั้งที่ 4 "The 4th HIV Drug Resistance Workshop: Basic Principles & Clinical Implications"
Academic
Dermatology 2008: Past, Present and Futures
Dermatology 2008: Past, Present and Futures
Academic
Ramathibodi Diabetes Day Education 2008 เรื่อง "Maximizing metabolic control in diabetic clinic"
Ramathibodi Diabetes Day Education 2008 เรื่อง "Maximizing metabolic control in diabetic clinic"
Academic
การดื้อยาต้านเอชไอวี ครั้งที่ 5 "The 5th HIV Drug Resistance Workshop: Basic Principles & Clinical Implications"
การดื้อยาต้านเอชไอวี ครั้งที่ 5 "The 5th HIV Drug Resistance Workshop: Basic Principles & Clinical Implications"
Academic
Ramathibodi  Clinical  Update  in  Medicine  2006 เรื่อง Pitfall in Medical Practice
Ramathibodi Clinical Update in Medicine 2006 เรื่อง Pitfall in Medical Practice
Academic
Ramathibodi  Clinical  Update  in  Medicine  2007 เรื่อง Pitfall in Medical Practice ”
Ramathibodi Clinical Update in Medicine 2007 เรื่อง Pitfall in Medical Practice ”
Academic
Ramathibodi Clinical Update in Medicine 2009 เรื่อง "Best Optimal Practice in Internal Medicine"
Ramathibodi Clinical Update in Medicine 2009 เรื่อง "Best Optimal Practice in Internal Medicine"
Academic
Ramathibodi Diabetes Day Education 2009 ครั้งที่ 5 เรื่อง "Diabetes Update : Applying New Evidence into Clinical Practice"
Ramathibodi Diabetes Day Education 2009 ครั้งที่ 5 เรื่อง "Diabetes Update : Applying New Evidence into Clinical Practice"
Academic
การพัฒนาคุณภาพด้านเทคนิคการตรวจการนอนหลับในรพ.รามาฯ "Basic Polysomnography to standard"
การพัฒนาคุณภาพด้านเทคนิคการตรวจการนอนหลับในรพ.รามาฯ "Basic Polysomnography to standard"
Academic
การดื้อยาต้านเอชไอวี ครั้งที่ 6 "The 6th HIV Drug Resistance Workshop: Basic Principles & Clinical Implications"
การดื้อยาต้านเอชไอวี ครั้งที่ 6 "The 6th HIV Drug Resistance Workshop: Basic Principles & Clinical Implications"
Academic
Ramathibodi Diabetes Day Education 2010 ครั้งที่ 6 เรื่อง "Evolving Trends in Diabetes Management"
Ramathibodi Diabetes Day Education 2010 ครั้งที่ 6 เรื่อง "Evolving Trends in Diabetes Management"
Academic
การดื้อยาต้านเอชไอวี ครั้งที่ 7 "The 7th HIV Drug Resistance Workshop: Basic Principles & Clinical Implications"
การดื้อยาต้านเอชไอวี ครั้งที่ 7 "The 7th HIV Drug Resistance Workshop: Basic Principles & Clinical Implications"
ภาควิชาอายุรศาสตร์
Ramathibodi Diabetes Day Education ครั้งที่ 7 "Expanding Knowledge in Diabetes"
Ramathibodi Diabetes Day Education ครั้งที่ 7 "Expanding Knowledge in Diabetes"
ภาควิชาอายุรศาสตร์

Provided by ACADEMICRAMA