พยาธิวิทยา

เรียงลำดับโดย:
Systematic reviews&Meta-analysis
Systematic reviews&Meta-analysis
Academic
Medical Microbiology: Practical Approach ประจำปี 2552
Medical Microbiology: Practical Approach ประจำปี 2552
Academic
Medical Microbiology: practical approach ประจำปี 2551
Medical Microbiology: practical approach ประจำปี 2551
Academic
Update in Non-ferment Gram negative bacilli (NFB) identification รุ่น1,2
Update in Non-ferment Gram negative bacilli (NFB) identification รุ่น1,2
Academic
Update in Non-ferment Gram negative bacilli (NFB) identification (รุ่นที่3)
Update in Non-ferment Gram negative bacilli (NFB) identification (รุ่นที่3)
Academic
Update in antimicrobial susceptibility testing and interpretation (รุ่นที่2)
Update in antimicrobial susceptibility testing and interpretation (รุ่นที่2)
Academic
Update in Antimicrobial suseptibility testing and interpretation
Update in Antimicrobial suseptibility testing and interpretation
Academic
International DNA Symposium 2008: Towards the International Quality
International DNA Symposium 2008: Towards the International Quality
Academic
Antimicrobial susceptibility testing and interpretation
Antimicrobial susceptibility testing and interpretation
Academic
Update in antimicrobial susceptibility testing and interpretation (รุ่นที่ 1)
Update in antimicrobial susceptibility testing and interpretation (รุ่นที่ 1)
Academic
Identification of non-ferment Gram negative bacilli รุ่นที่ 2
Identification of non-ferment Gram negative bacilli รุ่นที่ 2
ภาควิชาพยาธิวิทยา
Indentification of non-ferment Gram negative bacilli
Indentification of non-ferment Gram negative bacilli
Academic
Update in Medical Mycology
Update in Medical Mycology
Academic
Medical Microbiology:  practical approach
Medical Microbiology: practical approach
พยาธิวิทยา
การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียทางห้องปฏิบัติการ หัวข้อย่อย "การตรวจยีน α-thal 1 ด้วยวิธี PCR"
การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียทางห้องปฏิบัติการ หัวข้อย่อย "การตรวจยีน α-thal 1 ด้วยวิธี PCR"
พยาธิวิทยา
การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียทางห้องปฏิบัติการ หัวข้อย่อย "การตรวจกรองเบื้องต้นและ Hb typing"
การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียทางห้องปฏิบัติการ หัวข้อย่อย "การตรวจกรองเบื้องต้นและ Hb typing"
พยาธิวิทยา
การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียทางห้องปฏิบัติการ หัวข้อย่อย "การตรวจกรองเบื้องต้นและ Hb typing และ การตรวจยีน α-thal 1 ด้วยวิธี PCR"
การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียทางห้องปฏิบัติการ หัวข้อย่อย "การตรวจกรองเบื้องต้นและ Hb typing และ การตรวจยีน α-thal 1 ด้วยวิธี PCR"
พยาธิวิทยา
การอบรมระยะสั้นหลักสูตรนิติเวชศาสตร์ และกฎหมายทางการแพทย์สำหรับภูมิภาค ประจำปี 2555
การอบรมระยะสั้นหลักสูตรนิติเวชศาสตร์ และกฎหมายทางการแพทย์สำหรับภูมิภาค ประจำปี 2555
พยาธิวิทยา
การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียทางห้องปฏิบัติการ หัวข้อย่อย "การตรวจกรองเบื้องต้น"
การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียทางห้องปฏิบัติการ หัวข้อย่อย "การตรวจกรองเบื้องต้น"
พยาธิวิทยา
การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียทางห้องปฏิบัติการ หัวข้อย่อย "การแปลผล Hb typing"
การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียทางห้องปฏิบัติการ หัวข้อย่อย "การแปลผล Hb typing"
พยาธิวิทยา

Provided by ACADEMICRAMA