การดูแลผู้ป่วยวิกฤต 2013

การดูแลผู้ป่วยวิกฤต 2013
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 4,500.00บาท
รับจำนวน : 259 คน
ที่ว่างคงเหลือ : (เต็มแล้ว) คน
หน่วยงานผู้จัด: ฝ่ายการพยาบาล
สถานที่จัด : โรงแรมดิ เอ็มเมอรัล รัชดา กรุงเทพฯ
วันที่จัดประชุม : 10 -13 มิถุนายน 2556

ปิดรับสมัคร
เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมเต็มแล้ว

               ในสภาวะปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญทางด้านสุขภาพ  พบว่ามีการเจ็บป่วยที่ซับซ้อนและวิกฤตมากขึ้น  และผู้ป่วยเหล่านี้ ต้องได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์และพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ พยาบาลในหน่วยงานวิกฤตเป็นผู้ให้การดูแลและอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยตลอดเวลา จำเป็นต้องมีความเข้าใจในการประเมินปัญหาของผู้ป่วยรวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการให้การดูแลผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงศักยภาพในใช้อุปกรณ์ทางแพทย์เพื่อเฝ้าติดตามอาการเปลี่ยนแปลงผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด 

            ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยวิกฤต 2013 ขึ้นเพื่อให้พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤต และหอผู้ป่วยหนักได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ในการให้การดูแลผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

แนะนำห้องพักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ
โรงแรม
1.
โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,300 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,400 บาท
  คุณสุนทรี แสงรัศมี โทร.081-840-0666, 02-276-4567


2.
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : โทร. 02-246-7800 มือถือ 081-867-4615

Superior single + twin (รวมอาหารเช้า) 1,400 บาท
  โทร. 02-290-0125
   

หมายเหตุ : กรุณาติดต่อรายละเอียดกับทางโรงแรมด้วยตนเองและแจ้งกับทางโรงแรมว่ามาเข้าร่วมประชุมกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Provided by ACADEMICRAMA