การพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน

การพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 4,000.00บาท
รับจำนวน : 180 คน
ที่ว่างคงเหลือ : การประชุมเต็มแล้ว คน
หน่วยงานผู้จัด: ฝ่ายการพยาบาล
สถานที่จัด : โรงแรมดิ เอ็มเมอรัล รัชดา กรุงเทพฯ
วันที่จัดประชุม : 3 - 5 กรกฎาคม 2556

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด (ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2556)

โปสเตอร์นวัตกรรมลุ้นรางวัลเงินสด

คำแนะนำการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.02-2012193


ดาวน์โหลดใบจองห้องพักคลิกที่นี่

            ปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นโรคเรื้อรังและมีปัญหาซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มจำนวนมากขึ้น พร้อมทั้งเทคโนโลยีและการรักษามีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ส่งผลให้อัตราการครองเตียงผู้ป่วยที่รับไว้รักษาเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นเมื่อผู้ป่วยมีภาวะการเจ็บป่วยดีขึ้นทางโรงพยาบาลจะจำหน่ายผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยกลับไปพักฟื้นที่บ้าน ผู้ป่วยบางรายมีการดูแลที่ซับซ้อนและจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่ต้องกลับไปดูแลต่อที่บ้าน ต้องการการดูแลต่อเนื่องเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน หากผู้ป่วย/ญาติ/ครอบครัวได้รับคำแนะนำและการดูแลช่วยเหลือต่อที่บ้านจากทีมสุขภาพก็จะช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยและญาติ ช่วยลดจำนวนผู้ป่วยที่จะมาโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อน และลดวันที่รับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล การดูแลสุขภาพที่บ้านเป็นการบริการพยาบาลที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการรักษาที่ต่อเนื่อง สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ป่วย/ผู้ดูแล/ครอบครัวให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  ดังนั้นพยาบาลที่มีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลทุกระดับตั้งแต่ปฐมภูมิจนถึงตติยภูมิ  จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

                งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน และเป็นการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านร่วมกัน

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

แนะนำห้องพักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ
โรงแรม
1.
โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,300 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,400 บาท
  คุณสุนทรี แสงรัศมี โทร.081-840-0666, 02-276-4567


2.
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : โทร. 02-246-7800 มือถือ 081-867-4615

Superior single + twin (รวมอาหารเช้า) 1,400 บาท
  โทร. 02-290-0125
   

หมายเหตุ : กรุณาติดต่อรายละเอียดกับทางโรงแรมด้วยตนเองและแจ้งกับทางโรงแรมว่ามาเข้าร่วมประชุมกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Provided by ACADEMICRAMA