Survival analysis

Survival analysis
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
หนังสือเชิญประชุม : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 5,000.00บาท
รับจำนวน : 40 คน
ที่ว่างคงเหลือ : การประชุมเต็มแล้ว คน
หน่วยงานผู้จัด: ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
สถานที่จัด : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 317
วันที่จัดประชุม : 14 - 15 ธันวาคม 2554

          ในปัจจุบันงานวิจัยทางการแพทย์ มีรูปแบการวิจัยที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ และบนความซับซ้อนนี้ ต้องการสถิติชั้นสูงในการวิเคราะห์ข้อมูล จึงจะทำให้การนำเสนอผลงานนั้นมีประโยชน์ และนำไปประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติได้  ลักษณะของข้อมูลในงานวิจัยทางการแพทย์ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลกลุ่ม (categorical data)  และเป็นข้อมูลที่เป็นช่วงเวลากับเหตุการณ์ (time to event) ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้คือ Logistic regression, Survival analysisและ Longitudinal data analysis ตามลำดับ

           การวิเคราะห์ Logistic regression มีขั้นตอนที่ซับซ้อนแต่ไม่ยากถ้าผู้วิเคราะห์เข้าใจหลักการของสถิติตัวนี้ ประโยชน์ที่ถูกนำมาใช้บ่อยมากขึ้นคือการสร้างสมการทำนายการเกิดโรค ที่เรียกว่า Prediction score model ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในเวชปฏิบัติ ในการทำนายการเกิดโรค หรือผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์นั้นๆ เช่น A simplified prediction score for sleep apnea, Prediction score model for neonatal sepsis, prediction score model for osteoporosis, Prediction score model for mortality in major trauma และอื่นๆอีกมากมายใน Literatures

           ลักษณะการดำเนินการของโรค เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะสามารถบอกได้ดีโดยการวิเคราะห์แบบ Time to event analysis หรือ Survival analysis นั้นเอง เช่น Disease prognosis after treatment in breast cancer, time to remission after treatment, probability of survival at 2, 5 years after diagnosis, etc.  การวิเคราะห์แบบนี้มี Pitfalls ที่ควรตระหนักมากมาย   ที่ผู้วิเคราะห์หรือผู้ใช้ข้อมูลควรรู้ จึงจะเกิดประโยชน์ต่องานวิจัยนั้นๆ  

           กลุ่มงานระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ  จึงได้จัดให้มีการอบรมระยะสั้นสำหรับสองเรื่องนี้  ให้แก่ผู้วิจัยทางการแพทย์ทั่วไปที่สนใจ โดยการฝึกอบรมนี้จะเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจริงจากงานวิจัย

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

แนะนำห้องพักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ
โรงแรม
   1. โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อิน
  เบอร์โทรศัพท์ :  02-618-6688, 02-618-6699
  Link website :  http://www.grandtowerinn.com/rama6/
   
   2. โรงแรมสยามซิตี้
  เบอร์โทรศัพท์ :  02-247-0123
  Link website :  http://www.siamhotels.com/siamcity/
   
   3. โรงแรมเอเซีย
  เบอร์โทรศัพท์ :  02-215-0808 ต่อ 7389
  Link website :  http://www.asiahotel.co.th/thai/bangkok/bangkok.html
   

หมายเหตุ : กรุณาติดต่อรายละเอียดกับทางโรงแรมด้วยตนเองและแจ้งกับทางโรงแรมว่ามาเข้าร่วมประชุมกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Provided by ACADEMICRAMA