การพยาบาลผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน

การพยาบาลผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 4,500.00บาท
รับจำนวน : 200 คน
ที่ว่างคงเหลือ : การประชุมเต็มแล้ว คน
หน่วยงานผู้จัด: ฝ่ายการพยาบาล
สถานที่จัด : ห้องแกรนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์
วันที่จัดประชุม : 18 - 20 มิถุนายน 2557

กลุ่มเป้าหมาย :
      1. พยาบาลประจำการสังกัดฝ่ายการพยาบาลรามาธิบดี      รับจำนวน   30   คน        
      2. พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วประเทศ  
รับจำนวน  170  คน

อัตราค่าลงทะเบียน : 4500 บาท

ติดต่อจองบู๊ท :
      คุณสุภา โทร.02-201-1131

ดาวน์โหลดใบจองห้องพักคลิกที่นี่

          ปัจจุบันแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังสูงขึ้นและมีปัญหาซับซ้อนมากขึ้น  พร้อมทั้งเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ทำให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยจากภาวะวิกฤตไว้ได้ ส่งผลให้อัตราการครองเตียงผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มขึ้น  ดังนั้นเมื่อผู้ป่วยมีภาวะการเจ็บป่วยดีขึ้นทางโรงพยาบาลจะจำหน่ายผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยกลับไปพักฟื้นที่บ้าน ผู้ป่วยบางรายมีการดูแลที่ซับซ้อนและจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่ต้องกลับไปดูแลต่อที่บ้าน บุคคลที่จะเป็นผู้ให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้านมักจะเป็นญาติพี่น้องหรือสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเป็นภารกิจที่ยาวนาน เป็นงานหนักและซับซ้อน ต้องอาศัยความพยายามและการดูแลอย่างต่อเนื่อง หากผู้ป่วยและครอบครัวได้รับคำแนะนำและการดูแลช่วยเหลือต่อที่บ้านจากทีมสุขภาพก็จะช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยและครอบครัว ลดความเครียด  ลดจำนวนผู้ป่วยที่จะมาโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อน และลดวันที่รับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล การดูแลสุขภาพที่บ้านเป็นการบริการพยาบาลที่ช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการดูแลต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการดูแลต่อเนื่องให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลตัวเองได้  ดังนั้นพยาบาลที่มีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยทุกระดับตั้งแต่ปฐมภูมิจนถึงตติยภูมิ  จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

               งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการพยาบาลผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

แนะนำห้องพักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ
โรงแรม
1.
โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,300 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,400 บาท
  คุณสุนทรี แสงรัศมี โทร.081-840-0666, 02-276-4567


หมายเหตุ : กรุณาติดต่อรายละเอียดกับทางโรงแรมด้วยตนเองและแจ้งกับทางโรงแรมว่ามาเข้าร่วมประชุมกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Provided by ACADEMICRAMA