การพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต (PICU) หลักสูตร 1 เดือน

การพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต (PICU) หลักสูตร 1 เดือน
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
รับจำนวน : 32 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 4 คน

อัตราค่าลงทะเบียนบรรยายและปฏิบัติ ท่านละ 30,000 บาท

ระยะที่ 1 ภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ วันที่ 5-9 มีนาคม 2561

ระยะที่ 2 ภาคปฏิบัติจริงในคลินิก

               รุ่นที่ 1 วันที่ 12 - 30 มีนาคม 2561

               รุ่นที่ 2 วันที่ 23 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561

               รุ่นที่ 3 วันที่ 14 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561

               รุ่นที่ 4 วันที่ 4 - 22 มิถุนายน 2561

ระยะที่ 2 ภาคปฏิบัติจริงในคลินิก (กรุณาเลือกรุ่น):
กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน
          พยาบาลมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤต ให้ผ่านพ้นภาวะวิฤตได้อย่างมีคุณภาพ จำเป็นต้องมีความรู้และทักษะการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความซับซ้อนของโรค การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ ที่จำเป็นในการรักษาและติดตามอาการ ตลอดจนการประเมินภาวะ การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที

          งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพพยาบาลประจำหอผู้ป่วยกุมารเวชบำบัตวิกฤต (PICU: Pediatric Intensive Care Unit) ที่ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎี ความรู้ การปฏิบัติและแนวคิดของการพัฒนาคุณภาพงานในการดูแลผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤต ที่เป็นปัจจุบัน โดยยึดหลักการพยาบาลแบบองค์รวมที่เน้นผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้พยาบาลที่ได้รับการอบรมแล้วสามารถนำความรู้กลับไปวางแผนและให้การพยาบาลผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤต ที่เจ็บป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตมีพัฒนาการที่เหมาะสมต่อไป

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

แนะนำห้องพักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ
โรงแรม
1.
โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อิน

เบอร์โทรศัพท์ : 02-618-2683 หรือ 081-334-1528

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,200 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,300 บาท

Link website : http://www.grandtowerinn.com/rama6/


2.
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

เบอร์โทรศัพท์ : โทร. 02-246-7800 มือถือ 081-867-4615

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,500 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,800 บาท
  Link website : http://www.centuryparkhotel.com/


3.
โรงแรมเดอะ สุโกศล (ถนนศรีอยุธยา)

Deluxe single (รวมอาหารเช้า) 2,400 บาท

Deluxe twin (รวมอาหารเช้า) 2,600 บาท

เบอร์โทรศัพท์ :  02-247-0123 มือถือ 083-899-0397

 
4.
โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,300 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,500 บาท

เบอร์โทรศัพท์ :  02-6281111 ต่อ 1342, 1343

Link website : http://www.princepalace.co.th/

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรุณาติดต่อรายละเอียดกับทางโรงแรมด้วยตนเองและแจ้งกับทางโรงแรมว่ามาเข้าร่วมประชุมกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Provided by ACADEMICRAMA