ภาควิชาที่จัดประชุม
 
iร้านค้าออนไลน์ link ที่น่าสนใจ
 
freebox2.0

 

การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) หลักสูตร 1 เดือน

การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) หลักสูตร 1 เดือน
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 30,000.00บาท
รับจำนวน : 38 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 2 คน
หน่วยงานผู้จัด: ฝ่ายการพยาบาล
สถานที่จัด : ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
วันที่จัดประชุม : 15 มี.ค. - 25 มิ.ย. 2564

อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 30,000 บาท

ภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2564 - 19 มีนาคม 2564


ภาคฝึกปฏิบัติ (workshop) และภาคปฏิบัติจริงในคลินิก แบ่งเป็น 4 รุ่น (เลือกคนละ 1 รุ่น)

รุ่นที่ 1ฝึกปฏิบัติ (workshop) ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2564 - 26 มีนาคม 2564

           - ปฏิบัติจริงในคลินิก ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2564 - 9 เมษายน 2564

รุ่นที่ 2  - ฝึกปฏิบัติ (workshop) ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2564 - 23 เมษายน 2564

            - ปฏิบัติจริงในคลินิก ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2564 – 7 พฤษภาคม 2564

 รุ่นที่ 3  - ฝึกปฏิบัติ (workshop) ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 - 21 พฤษภาคม 2564

             - ปฏิบัติจริงในคลินิก ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 – 4 มิถุนายน 2564

รุ่นที่ 4   - ฝึกปฏิบัติ (workshop) ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2564 – 11 มิถุนายน 2564

             - ปฏิบัติจริงในคลินิก ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2564 - 25 มิถุนายน 2564

กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน
ภาคฝึกปฏิบัติ (workshop) และปฏิบัติจริงในคลินิก:

          พยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่อยู่ในภาวะวิกฤต จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในพยาธิสภาพของโรค ทราบแนวทางในการรักษา สามารถประเมินอาการ อาการแสดง และให้การพยาบาลทารกได้ถูกต้อง ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยอย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถพัฒนาแนวคิด แนวปฏิบัติในการดูแลทารกเพื่อป้องกันหรือลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจตามมาจากการรักษาพยาบาลได้ งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดอบรมหลักสูตรนี้ขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิดที่ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎี ความรู้ การปฏิบัติและแนวคิดของการพัฒนาคุณภาพงานด้านการดูแลทารกแรกเกิดที่เป็นปัจจุบัน โดยยึดหลักการพยาบาลแบบองค์รวมที่เน้นผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้พยาบาลที่ได้รับการอบรมแล้วสามารถนำความรู้กลับไปวางแผนและให้การพยาบาลทารกวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ทารกที่เจ็บป่วย มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตมีพัฒนาการที่เหมาะสมต่อไป

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

แนะนำห้องพักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ
โรงแรม
1.
โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อิน

เบอร์โทรศัพท์ : 02-618-2683 หรือ 081-334-1528

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,200 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,300 บาท

Link website : http://www.grandtowerinn.com/rama6/


2.
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

เบอร์โทรศัพท์ : โทร. 02-246-7800 มือถือ 081-867-4615

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,500 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,800 บาท
  Link website : http://www.centuryparkhotel.com/


3.
โรงแรมเดอะ สุโกศล (ถนนศรีอยุธยา)

Deluxe single (รวมอาหารเช้า) 2,400 บาท

Deluxe twin (รวมอาหารเช้า) 2,600 บาท

เบอร์โทรศัพท์ :  02-247-0123 มือถือ 083-899-0397

 
4.
โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,300 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,500 บาท

เบอร์โทรศัพท์ :  02-6281111 ต่อ 1342, 1343

Link website : http://www.princepalace.co.th/

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรุณาติดต่อรายละเอียดกับทางโรงแรมด้วยตนเองและแจ้งกับทางโรงแรมว่ามาเข้าร่วมประชุมกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Provided by ACADEMICRAMA