การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) หลักสูตร 1 เดือน

การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) หลักสูตร 1 เดือน
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 30,000.00บาท
รับจำนวน : 32 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 4 คน
หน่วยงานผู้จัด: ฝ่ายการพยาบาล
สถานที่จัด : ภายในคณะฯ
วันที่จัดประชุม : 20 มิ.ย. - 23 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดหนังสือเปลี่ยนแปลงการจัดประชุม คลิก

 

อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 30,000 บาท

ภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2565 - 24 มิถุนายน 2565


ภาคฝึกปฏิบัติ (workshop) และภาคปฏิบัติจริงในคลินิก แบ่งเป็น 4 รุ่น (เลือกคนละ 1 รุ่น)

รุ่นที่ 1ฝึกปฏิบัติ (workshop) ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2565 - 1 กรกฎาคม 2565

           - ปฏิบัติจริงในคลินิก ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 - 15 กรกฎาคม 2565

รุ่นที่ 2  - ฝึกปฏิบัติ (workshop) ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 - 22 กรกฎาคม 2565

            - ปฏิบัติจริงในคลินิก ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม2565 – 5 สิงหาคม 2565

 รุ่นที่ 3  - ฝึกปฏิบัติ (workshop) ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2565 - 19 สิงหาคม 2565

             - ปฏิบัติจริงในคลินิก ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2565 – 2 กันยายน 2565

รุ่นที่ 4   - ฝึกปฏิบัติ (workshop) ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2565 – 9 กันยายน 2565

             - ปฏิบัติจริงในคลินิก ระหว่างวันที่ 1กันยายน 2565 - 23 กันยายน 2565

กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน
ภาคฝึกปฏิบัติ (workshop) และปฏิบัติจริงในคลินิก:

          พยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่อยู่ในภาวะวิกฤต จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในพยาธิสภาพของโรค ทราบแนวทางในการรักษา สามารถประเมินอาการ อาการแสดงและให้การพยาบาลทารกได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยอย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถพัฒนาแนวคิด แนวปฏิบัติในการดูแลทารกแรกเกิดเพื่อป้องกันหรือลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจตามมาจากการรักษาพยาบาลได้ งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดอบรมหลักสูตรนี้ขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิดให้มีความรู้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาล และมีแนวคิดของการพัฒนาคุณภาพด้านการพยาบาลทารกแรกเกิดโดยยึดหลักการพยาบาลแบบองค์รวมที่เน้นผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้พยาบาลที่ได้รับการอบรมแล้วสามารถนำความรู้กลับไปวางแผนและให้การพยาบาลทารกวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ทารกที่เจ็บป่วย มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตมีพัฒนาการที่เหมาะสมต่อไป

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

แนะนำห้องพักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ
โรงแรม
1.
โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อิน

เบอร์โทรศัพท์ : 02-618-2683 หรือ 081-334-1528

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,200 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,300 บาท

Link website : http://www.grandtowerinn.com/rama6/


2.
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

เบอร์โทรศัพท์ : โทร. 02-246-7800 มือถือ (คุณมณีรัตน์) 097-941-4916

ห้องพักเดี่ยว (รวมอาหารเช้า) 1,400 บาท*

ห้องพักคู่ (รวมอาหารเช้า) 1,600 บาท*
 

Link website : http://www.centuryparkhotel.com/

*รวมรถรับส่ง ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี3.
โรงแรมเดอะ สุโกศล (ถนนศรีอยุธยา)

Deluxe single (รวมอาหารเช้า) 2,400 บาท

Deluxe twin (รวมอาหารเช้า) 2,600 บาท

เบอร์โทรศัพท์ :  02-247-0123 มือถือ 083-899-0397

 
4.
โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,300 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,500 บาท

เบอร์โทรศัพท์ :  02-6281111 ต่อ 1342, 1343

Link website : http://www.princepalace.co.th/

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรุณาติดต่อรายละเอียดกับทางโรงแรมด้วยตนเองและแจ้งกับทางโรงแรมว่ามาเข้าร่วมประชุมกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Provided by ACADEMICRAMA