โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “The Essential Blocks for Daily Clinical Practice” ครั้งที่ 5

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “The Essential Blocks for Daily Clinical Practice”  ครั้งที่ 5
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
รับจำนวน : 14 คน
ที่ว่างคงเหลือ : การประชุมเต็มแล้ว คน
หน่วยงานผู้จัด: วิสัญญีวิทยา
สถานที่จัด : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่จัดประชุม : 20 มิ.ย. - 26 ส.ค. 2565

อัตราค่าลงทะเบียน

  • หลักสูตร The Basic Ultrasound Guided Regional Anesthesia 20-24 มิถุนายน 2565

             - วิสัญญีแพทย์ที่ปฏิบัติงานประจำอยู่ในโรงพยาบาลของภาครัฐคนละ 18,000 บาทต่อรุ่น

             - วิสัญญีแพทย์ที่ปฏิบัติงานประจำอยู่ในโรงพยาบาลของภาคเอกชนคนละ 25,000 บาทต่อรุ่น

  • หลักสูตร Beyond Basic Ultrasound Guided Regional Anesthesia (experienced performer) 22-26 สิงหาคม 2565

            - วิสัญญีแพทย์ที่ปฏิบัติงานประจำอยู่ในโรงพยาบาลของภาครัฐคนละ 20,000 บาทต่อรุ่น

            - วิสัญญีแพทย์ที่ปฏิบัติงานประจำอยู่ในโรงพยาบาลของภาคเอกชนคนละ 28,000 บาทต่อรุ่น

 

   ฝึกอบรม 7 คนต่อรุ่น

กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน
เลือกรุ่น:
ลงทะเบียน หากต้องการเลือกรายการลงทะเบียนใหม่ ให้รีเฟรชหน้าเว็บไซต์ใหม่

          การสกัดกั้นเส้นประสาทส่วนปลาย (Peripheral Nerve Blocks) เป็นวิธีที่สามารถใช้ร่วมในการรักษา ความปวดแบบผสมผสาน (Multimodal analgesia) ทําให้ควบคุมความปวดระหว่างและหลังผ่าตัด (Perioperative analgesia) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาระงับปวดกลุ่ม โอปิออยด์ สามารถลดการตอบสนองของร่างกายต่อความเครียดจากการผ่าตัด (Stress response to surgery) รบกวนต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดน้อยกว่าการให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วตัว (General Anesthesia) และ สามารถลดอุบัติการณ์ของภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดํา (Venous thromboembolism)

          เนื่องด้วยแนวทางดูแลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดในปัจจุบัน นอกจากคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย แล้ว ยังมุ่งเน้นการดูแลความปวดเพื่อเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด ส่งเสริมการฟื้นตัวหลังผ่าตัด (Enhance Recovery After Surgery) และยังมุ่งเน้นส่งเสริมให้มีการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (one day surgery) มากขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยกลับสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุด ลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล ซึ่งปัจจุบันมี เทคนิคการระงับความรู้สึกแบบใหม่เพิ่มมากขึ้น เพื่อมุ่งหวังที่จะภาวะแทรกซ้อนจากเทคนิคเดิมลงแต่มียังคง ประสิทธิภาพในการระงับปวดใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับเทคนิคเดิม ทําให้ผู้ป่วยฟื้นตัวไว และมีความปลอดภัยมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

          อย่างไรก็ตามเทคนิคดังกล่าวเป็นเทคนิคที่อาศัยความรู้ความชํานาญ ต้องการระยะเวลาการฝึกฝน โดยเฉพาะการใส่สาย Catheter สําหรับการระงับปวดต่อเนื่องหลังผ่าตัด เพื่อให้มีประสบการณ์ในการเพิ่ม ความสําเร็จในการทําหัตถการ และลดภาวะแทรกซ้อนจากการทําหัตถการ ทางภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีตระหนักถึงความสําคัญในการถ่ายทอดความรู้ และแนวทางการปฏิบัติการ ให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้วิสัญญีแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการทําหัตถการการ ระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนอยู่แล้วและสนใจจะต่อยอดเรียนรู้การสกัดกั้นเส้นประสาทส่วนปลายเทคนิคใหม่ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

Provided by ACADEMICRAMA