การอบรม เรื่อง BPPV (Benign Paroxysmal Positional Vertigo) Training Day: An introductory course

การอบรม เรื่อง BPPV (Benign Paroxysmal Positional Vertigo) Training Day: An introductory course
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
รับจำนวน : 50 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 9 คน
หน่วยงานผู้จัด: โสต ศอ นาสิกวิทยา
สถานที่จัด : โถง ชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่จัดประชุม : 7 เมษายน 2565

อัตราค่าลงทะเบียน

  • นักกายภาพบำบัด (onsite) 1,000 บาท
  • นักกายภาพบำบัด (online) 500 บาท
กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน
ปรเภทลงทะเบียน:

          โรคหินปูนในหูชั้นในเคลื่อน (Benign Paroxysmal Positional Vertigo; BPPV) เป็นสาเหตุของอาการเวียนศีรษะหมุนที่พบบ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุและวัยทำงาน อาการเวียนศีรษะหมุนจะสัมพันธ์กับการขยับศีรษะ โดยเฉพาะขณะเอนลงนอน ลุกจากที่นอน การก้ม-เงย ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีความวิตกกังวล เคลื่อนไหวน้อยลง ส่งผลให้ความสามารถในการทำกิจกรรมลดลง บางคนต้องหยุดงาน หรือมีภาวะซึมเศร้าตามมา นอกจากนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการล้มในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ ทั้งนี้ โรคหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนสามารถรักษาด้วยวิธี Canalith Repositioning Maneuvers ซึ่งมีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีกว่าการรักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียว เนื่องจากช่วยย่นระยะเวลาการเจ็บป่วย ผู้ป่วยสามารถกลับไปทำงานได้เร็วขึ้น ประกอบกิจวัตรประจำวันได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

          ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา ได้เล็งเห็นสำคัญและความจำเป็นในการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดการโรค BPPV ให้แก่นักกายภาพบำบัด จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้นเพื่อให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในหน่วยงานของตน

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

Provided by ACADEMICRAMA