National forum of Palliative Care: The Harmony of Education to Service

National forum of Palliative Care: The Harmony of Education to Service
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
หนังสือเชิญประชุม : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
ใบลงทะเบียน : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
ค่าลงทะเบียน : 3,500.00บาท
รับจำนวน : 100 คน
ที่ว่างคงเหลือ : การประชุมเต็มแล้ว คน
หน่วยงานผู้จัด: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถานที่จัด : ห้องประชุมอรรถสิทธิ์
วันที่จัดประชุม : 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2554

     เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เจริญก้าวหน้าในการรักษา ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆมีอายุ ยืนยาวขึ้น ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เข้าสู่ระยะสุดท้ายจึงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของพยาธิสภาพของโรคในระยะสุดท้ายมักก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนมากมาย ที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดปัญหาความ   ทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และจิตวิญญาณ  รวมถึงปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและปัญหาจริยธรรมทางการแพทย์  (Ethical Dilemma) อีกด้วย เช่น การยื้อความตายในวาระสุดท้ายของ         ชีวิตโดยการปั๊มหัวใจ การใส่ท่อช่วยหายใจ อันเป็นการเพิ่มความทุกข์ทรมานให้แก่ผู้ป่วย / ครอบครัวและก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยเปล่าประโยชน์  ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะมารับบริการที่ห้องฉุกเฉินบ่อยๆ ด้วยภาวะของโรคในระยะสุดท้าย  นอกจากนี้ส่วนใหญ่ยังคาดหวังสูงที่จะให้แพทย์รับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาลจนเสียชีวิต  แต่ด้วยความจำกัดของเตียงผู้ป่วยใน  แพทย์มักจะพิจารณารับผู้ป่วยที่สามารถรักษาให้หายได้  (cure)  เป็นอันดับต้นๆ  เพราะเห็นว่าเกิดประโยชน์มากกว่า 

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

แนะนำห้องพักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ
โรงแรม
   1. โรงแรมสยามซิตี้
  เบอร์โทรศัพท์ : คุณรัชน์กฤต 02-247-0123 หรือ 081-9166535
  Link website : http://www.siamhotels.com/siamcity/
   
   2. โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค
  เบอร์โทรศัพท์ : คุณมณีรัตน์ 02-246-7800 หรือ 089-3888549
  Link website : http://www.centuryparkhotel.com/
   
   3. โรงแรมเอเซียกรุงเทพ
  เบอร์โทรศัพท์ : คุณศิริพร 02-2170808 หรือ 083-5409664
  Link website : http://www.asiahotel.co.th/thai/bangkok/bangkok.html
   
   4. โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อิน
  เบอร์โทรศัพท์ : คุณใจทิพย์ 02-618-2683 หรือ 081-3341528
  Link website : http://www.grandtowerinn.com/rama6/
   
   

หมายเหตุ : กรุณาติดต่อรายละเอียดกับทางโรงแรมด้วยตนเองและแจ้งกับทางโรงแรมว่ามาเข้าร่วมประชุมกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 

Provided by ACADEMICRAMA