การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต (PICU) หลักสูตร 1 เดือน

การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต (PICU) หลักสูตร 1 เดือน
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
รับจำนวน : 40 คน
ที่ว่างคงเหลือ : การประชุมเต็มแล้ว คน
หน่วยงานผู้จัด: ฝ่ายการพยาบาล
สถานที่จัด : โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่จัดประชุม : 10 มกราคม - 8 เมษายน 2565

เลื่อนการจัดประชุมเป็น วันที่ 10 มกราคม ถึง 8 เมษายน 2565 สอบถาม โทร 02-2012193

***กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2564***

ระยะที่ 1 ภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่  10 -14 มกราคม 2565


ระยะที่ 2 ภาคปฏิบัติจริงในคลินิก

               รุ่นที่ 1 วันที่ 17 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565

               รุ่นที่ 2 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 25 กุมภาพันธ์ 2565

               รุ่นที่ 3 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2565

               รุ่นที่ 4 วันที่ 21 มีนาคม - 8 เมษายน 2565

ดาวน์โหลดเอกสารเลื่อนการจัดประชุม

กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน
ระยะที่ 2 ภาคปฏิบัติจริงในคลินิก (กรุณาเลือกรุ่น):

          ผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤตที่ได้รับการดูแลรักษาในหอผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต (Pediatric intensive care unit; PICU) ส่วนใหญ่มีภาวะการเจ็บป่วยรุนแรงที่ซับซ้อนและมีอาการไม่คงที่ มักมีสาเหตุจากระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด และระบบประสาทที่ผิดปกติ หรือมีระบบการทำงานของหลายอวัยวะล้มเหลว จำเป็นต้องดูแลเฝ้าระวังติดตามการตอบสนองต่อการรักษาและความก้าวหน้าของโรคจากอาการเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เพื่อคงไว้ซึ่งชีวิตและความปลอดภัย ดังนั้นพยาบาลจึงมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤตร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ จำเป็นต้องมีความรู้ และทักษะการปฏิบัติทางการพยาบาลผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤต เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและมีความปลอดภัยมากที่สุด

          งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เห็นความสำคัญดังกล่าวจึงจัดการอบรม เชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลประจำหอผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต โดยมุ่งเน้นเนื้อหา ที่ครอบคลุมทฤษฎี เป็นความรู้ที่ได้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based practices) และการเรียนรู้จากประสบการณ์ ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยโดยตรง (on the job training) รวมทั้งการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการรักษาเพื่อติดตามอาการอย่างทันท่วงที เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ทักษะ และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติทางการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

แนะนำห้องพักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ
โรงแรม
1.
โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อิน

เบอร์โทรศัพท์ : 02-618-2683 หรือ 081-334-1528

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,200 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,300 บาท

Link website : http://www.grandtowerinn.com/rama6/


2.
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

ติดต่อ คุณมณีรัตน์ 097-941-4916 ,02-246-7800

ห้องพักเดี่ยว ราคา 1,400 บาท รวมอาหารเช้า (ราคารวมรถรับส่ง ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี)

ห้องพักคู่ ราคา 1,600 บาท รวมอาหารเช้า (ราคารวมรถรับส่ง ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี)
  Link website : http://www.centuryparkhotel.com/


3.
โรงแรมเดอะ สุโกศล (ถนนศรีอยุธยา)

Deluxe single (รวมอาหารเช้า) 2,400 บาท

Deluxe twin (รวมอาหารเช้า) 2,600 บาท

เบอร์โทรศัพท์ :  02-247-0123 มือถือ 083-899-0397

 
4.
โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,300 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,500 บาท

เบอร์โทรศัพท์ :  02-6281111 ต่อ 1342, 1343

Link website : http://www.princepalace.co.th/

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรุณาติดต่อรายละเอียดกับทางโรงแรมด้วยตนเองและแจ้งกับทางโรงแรมว่ามาเข้าร่วมประชุมกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Tags: 2020, picu,

Provided by ACADEMICRAMA