ภาควิชาที่จัดประชุม
 
iร้านค้าออนไลน์ link ที่น่าสนใจ
 
freebox2.0

 

Ramathibodi ECMO 2019

Ramathibodi ECMO 2019
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
รับจำนวน : 200 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 51 คน
หน่วยงานผู้จัด: กุมารเวชศาสตร์
สถานที่จัด : อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการฯ
วันที่จัดประชุม : 1-3 สิงหาคม 2562

อัตราค่าลงทะเบียน

บรรยายอย่างเดียว วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 (ครึ่งวันเช้า) ท่านละ 2000 บาท

บรรยาย+Workshop A วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 (เต็มวัน) ท่านละ 5000 บาท

Workshop B วันที่ 3 สิงหาคม 2562 (เต็มวัน) ท่านละ 4000 บาท

บรรยาย+Workshop B วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 (ครึ่งวันเช้า) และวันที่ 3 สิงหาคม 2562 (เต็มวัน) 5000 บาท

 

---ปิดลงทะเบียน---

กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน
ประเภท:

                การพัฒนาด้านความรู้ทางการแพทย์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยซับซ้อน หรืออยู่ในภาวะวิกฤตมากขึ้น โดยเฉพาะในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ และโรงเรียนแพทย์ ปัจจุบันการพยุงการทำงานของหัวใจ และ/หรือปอด(Extracorporeal Live Support: ELS) เป็นเทคโนโลยีที่มีการศึกษาและได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมาก ซึ่งต้องอาศัยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะล้มเหลวของระบบทางเดินหายใจ และ/หรือระบบไหลเวียนโลหิตอย่างรุนแรง อีกทั้งต้องใช้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาวิชาทำงานร่วมกัน

                ดังนั้นเพื่อให้ผลลัพธ์ของอัตราการรอดชีวิตในผู้ป่วยวิกฤตจากภาวะหัวใจหรือหายใจล้มเหลวที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยด้วยเครื่องพยุงการทำงานหัวใจ และ/หรือปอด เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้จึงได้มีความคิดในการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Ramathibodi ECMO 2019” ขึ้น โดยมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในสถานการณ์จริง

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

Ramathibodi ECMO 2019
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
Ramathibodi ECMO 2019
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
Ramathibodi ECMO 2019
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
Ramathibodi ECMO 2019
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
Ramathibodi ECMO 2019
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
Ramathibodi ECMO 2019
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
Ramathibodi ECMO 2019
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
Ramathibodi ECMO 2019
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
Ramathibodi ECMO 2019
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
Ramathibodi ECMO 2019
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
Ramathibodi ECMO 2019
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
Tags: 2019, ecmo,

Provided by ACADEMICRAMA