การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Infection Prevention and Control conference : “50 years IC Ramathibodi: from the first step to the national standards & Train the Trainer for Hand Hygiene Audit”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Infection Prevention and Control conference :  “50 years IC Ramathibodi: from the first step to the national standards & Train the Trainer for Hand Hygiene Audit”
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
รับจำนวน : 300 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 77 คน
หน่วยงานผู้จัด: คณะแพทยศาสตร์
สถานที่จัด : โรงแรมปริ้นพาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
วันที่จัดประชุม : 22 – 24 ธันวาคม 2566

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในโครงการ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล

  • Course 1 วัน = IPC conference จำนวน 150 คน
  • Course 3 วัน = IPC และ HH conference จำนวน 150 คน


Course 1 วัน ได้คะแนน CNEU 6.5 หน่วยคะแนน
Course 3 วัน ได้คะแนน CNEU 16 หน่วยคะแนน

 

อัตราค่าลงทะเบียน

  • Course 1 วัน ท่านละ 1,500 บาท
  • Course 3 วัน ท่านละ 3,500 บาท
กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน
หลักสูตร:

          การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลมีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรและญาติผู้ป่วย รวมทั้งการลดการปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อม บุคลากรในทีมสุขภาพทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องในการลดการติดเชื้อ โดยต้องพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานหรือคุณภาพของการดูแลรักษา ผู้ป่วยและยังเป็นเครื่องชี้วัดอย่างหนึ่งของคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล

          คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งแรกของประเทศที่ก่อตั้งการดำเนินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันถือเป็นต้นแบบงานด้านนี้ของประเทศ รวมทั้งเรื่องการทำความสะอาดมือในโรงพยาบาลซึ่งได้ก่อตั้งโครงการมาเป็นเวลากว่า 10 ปีก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 การจัดอบรมนี้เป็นการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติวิธีการสังเกตการณ์ทำความสะอาดมือในโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมให้แต่ละโรงพยาบาลมีการความเข้าใจเรื่องการทำความสะอาดมืออย่างถูกต้องตามหลักองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัยในเรื่องการทำความสะอาดมือในโรงพยาบาลและหวังผลให้การพัฒนาในแต่ละโรงพยาบาลมีมาตรฐานในระดับสากลจนได้รางวัลในระดับนานาชาติ (Asia Pacific Hand Hygiene Excellence Award) และการทบทวนความรู้และพัฒนาการใหม่ๆ เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการให้บริการสุขภาพ โดยเฉพาะการลดอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างยั่งยืนต่อไป

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.
Tags: hand,

Provided by ACADEMICRAMA