การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเด็ก (PICU) หลักสูตร 1 เดือน (ครั้งที่ 7)

การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเด็ก (PICU) หลักสูตร 1 เดือน (ครั้งที่ 7)
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 30,000.00บาท
รับจำนวน : 48 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 1 คน
หน่วยงานผู้จัด: ฝ่ายการพยาบาล
สถานที่จัด : – หอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก (RA9PC) โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่จัดประชุม : 15 มกราคม - 12 เมษายน 2567

!!! กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 !!!

 

ระยะที่ 1 ภาคทฤษฎี +ภาคปฏิบัติ (workshop) ระหว่างวันที่  15 -19 มกราคม 2567


ระยะที่ 2 ภาคปฏิบัติจริงในคลินิก

               รุ่นที่ 1 วันที่ 22 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2567

               รุ่นที่ 2 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567

               รุ่นที่ 3 วันที่ 4 มีนาคม - 22 มีนาคม 2567

               รุ่นที่ 4 วันที่  25 มีนาคม - 12 เมษายน 2567


กลุ่มเป้าหมาย

  • พยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
  • มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะวิกฤตและเฉียบพลัน ไม่น้อยกว่า 2 ปี

 

การแต่งกายภาคปฏิบัติจริงในคลินิก : แต่งเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานจริงของแต่ละหน่วยงานของท่าน

กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน
ระยะที่ 2 ภาคปฏิบัติจริงในคลินิก (กรุณาเลือกรุ่น):

          พยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยวิกฤตเด็ก (pediatric critical care nurses) จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการดูแลผู้ป่วยเด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤตเป็นอย่างดี สามารถทำหัตถการและใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ในการช่วยชีวิตและเฝ้าระวังการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ของเด็กป่วยวิกฤตได้อย่างปลอดภัย สามารถประเมินภาวะสุขภาพในภาวะวิกฤต และเฝ้าระวังอาการและอาการแสดงเพื่อค้นหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ให้เด็กมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างเหมาะสม สามารถวางแผนให้การพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจหลักจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายวิชาชีพ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องและสิทธิเด็ก

          งานการพยาบาลผู้ป่วยเด็ก ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เห็นความสำคัญดังกล่าวจึงจัดการอบรม เชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยวิกฤตเด็ก โดยมุ่งเน้นเนื้อหาที่ครอบคลุมทฤษฎีที่เป็นความรู้ได้มาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based practices) และการเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยโดยตรง (on the job training) รวมทั้งการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการรักษาเพื่อติดตามอาการอย่างทันท่วงที เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ทักษะ และสามารถนำไปสู่ การปฏิบัติทางการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเด็ก (PICU) หลักสูตร 1 เดือน (ครั้งที่ 7)
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเด็ก (PICU) หลักสูตร 1 เดือน (ครั้งที่ 7)
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเด็ก (PICU) หลักสูตร 1 เดือน (ครั้งที่ 7)
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเด็ก (PICU) หลักสูตร 1 เดือน (ครั้งที่ 7)
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเด็ก (PICU) หลักสูตร 1 เดือน (ครั้งที่ 7)
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเด็ก (PICU) หลักสูตร 1 เดือน (ครั้งที่ 7)
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเด็ก (PICU) หลักสูตร 1 เดือน (ครั้งที่ 7)
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเด็ก (PICU) หลักสูตร 1 เดือน (ครั้งที่ 7)
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่

แนะนำห้องพักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ
โรงแรม
1.
โรงแรมแบงค็อก มิดทาวน์ โฮเท็ล

ติดต่อ คุณคูโบ้ 02-034-3888 หรือ 081-814-7631

ห้องพักเดี่ยว (รวมอาหารเช้า) 1,500 บาท

ห้องพักคู่ (รวมอาหารเช้า) 1,500 บาท


2.
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ติดต่อ คุณมณีรัตน์ 097-941-4916

ห้องพักเดี่ยว (รวมอาหารเช้า) ราคา 1,400 บาท

ห้องพักคู่ (รวมอาหารเช้า) ราคา 1,600 บาท
  Link website : http://www.centuryparkhotel.com/

 

หมายเหตุ : กรุณาติดต่อรายละเอียดกับทางโรงแรมด้วยตนเองและแจ้งกับทางโรงแรมว่ามาเข้าร่วมประชุมกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Tags: 2024, picu,

Provided by ACADEMICRAMA