ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรียงลำดับโดย:
โปรแกรมลิสเรล (LISREL program) สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
โปรแกรมลิสเรล (LISREL program) สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
Academic
Current Practice in Respiratory Care 2010
Current Practice in Respiratory Care 2010
Academic
การพัฒนาคุณภาพด้านเทคนิคการตรวจการนอนหลับในรพ.รามาฯ "Basic Polysomnography to standard"
การพัฒนาคุณภาพด้านเทคนิคการตรวจการนอนหลับในรพ.รามาฯ "Basic Polysomnography to standard"
Academic
มาตรฐานสากลวิธีการตรวจความหนาแน่นของกระดูกด้วยเครื่อง DXA (Standard operating procedure for DXA
มาตรฐานสากลวิธีการตรวจความหนาแน่นของกระดูกด้วยเครื่อง DXA (Standard operating procedure for DXA
Academic
Identification of non-ferment Gram negative bacilli รุ่นที่ 2
Identification of non-ferment Gram negative bacilli รุ่นที่ 2
ภาควิชาพยาธิวิทยา
Molecular Assay Training for BCR-ABL Detection
Molecular Assay Training for BCR-ABL Detection
Academic
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีแผลเรื้อรัง ทวารเทียม รูเปิดที่ผิดปกติ ระหว่างช่องอวัยวะภายในร่างกายกับผิวหนัง
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีแผลเรื้อรัง ทวารเทียม รูเปิดที่ผิดปกติ ระหว่างช่องอวัยวะภายในร่างกายกับผิวหนัง
Academic
กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินและการสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก สำหรับแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินและการสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก สำหรับแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป
Academic
Ramathibodi Surgical Forum ครั้งที่ 7 “Trauma 2011, Trauma Care with and without Subspecialties”
Ramathibodi Surgical Forum ครั้งที่ 7 “Trauma 2011, Trauma Care with and without Subspecialties”
ภาควิชาศัลยศาสตร์
คุณภาพอากาศในโรงพยาบาลกับสุขภาพผู้ทำงาน
คุณภาพอากาศในโรงพยาบาลกับสุขภาพผู้ทำงาน
อาชีวอนามัย
EMS RALLY 2016
EMS RALLY 2016
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
10+ โรคผิวหนังต้องรู้สำหรับแพทย์ทั่วไป
10+ โรคผิวหนังต้องรู้สำหรับแพทย์ทั่วไป
อายุรศาสตร์
Hand in Hand toward the New Era of OB&GYN
Hand in Hand toward the New Era of OB&GYN
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Current Concepts: Perioperative Fluid management and Lung Protective Stratery
Current Concepts: Perioperative Fluid management and Lung Protective Stratery
วิสัญญีวิืทยา
Medical Microbiology:  practical approach
Medical Microbiology: practical approach
พยาธิวิทยา
RAMA-SONO International Conference
RAMA-SONO International Conference
วิสัญญีวิทยา
การพยาบาลผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน
การพยาบาลผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน
ฝ่ายการพยาบาล
Antimicrobial susceptibility testing and interpretation
Antimicrobial susceptibility testing and interpretation
พยาธิวิทยา
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตรฟื้นฟู 10 วัน)
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตรฟื้นฟู 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
Nursing Practice “make it easy for integrated health care"
Nursing Practice “make it easy for integrated health care"
ฝ่ายการพยาบาล

Provided by ACADEMICRAMA