Systematic reviews & Meta-analysis

Systematic reviews & Meta-analysis
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ดูรายชื่อ ดาวน์โหลด
รับจำนวน : 45 คน
ที่ว่างคงเหลือ : (เต็มแล้ว) คน
หน่วยงานผู้จัด: ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
สถานที่จัด : ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 317 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
วันที่จัดประชุม : 24 - 26 มิถุนายน 2557

ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

อัตราค่าลงทะเบียน   ท่านละ 9,000 บาท
สำหรับบุคลากรภายนอกคณะฯ            รับจำนวน  32 ท่าน
สำหรับบุคลากรภายในคณะฯ               รับจำนวน  13 ท่าน 
(บุคลากรภายในรบกวนทำเรื่องตัดโอนกับหน่วยงานต้นสังกัด)

สำหรับนักศึกษา, แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเบิกค่าลงทะเบียน ทางผู้จัดให้สิทธิ์ส่วนลด 20%

กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน
กรุณาเลือกประเภทผู้เข้าร่วมประชุม:

          ในปัจจุบันมีงานวิจัยออกมาเผยแพร่เป็นจำนวนมาก บางครั้งเป็นการศึกษาซ้ำๆ ในเรื่องเดียวกัน และบ่อยครั้งที่เป็นการวิจัยในเรื่องเดียวกัน แต่ผลการวิจัยที่ได้กลับตรงข้ามกันหรือไม่สอดคล้องกัน ทำให้ผู้อ่านงานวิจัยเกิดความสับสน บางงานวิจัยเป็นการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างจำนวนน้อย ทำให้ผู้อ่านไม่อาจมั่นใจได้ว่า ผลวิจัยนั้นมีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด ในปัจจุบันการดูแลผู้ป่วย จำเป็นต้องอาศัยหลักฐานทางวิชาการ ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในขณะนั้น ช่วยประกอบการตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นในระดับบุคคล หรือในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ

          การทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบ (systematic reviews) เป็นการทบทวนเอกสารงานวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดอคติ (bias) และข้อผิดพลาดเชิงสุ่ม (random error) ของแต่ละงานวิจัย การทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบ โดยไม่ใช้วิธีการทางสถิติในการรวมผลลัพธ์ เรียกว่า การทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบเชิงคุณภาพ (qualitative systematic reviews)สำหรับการทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบที่ใช้วิธีการทางสถิติในการรวมผลลัพธ์เรียกว่า การทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบเชิงปริมาณ (quantitative systematic reviews) meta-analysis หรือ การอภิวิเคราะห์ เป็นการใช้วิธีการทางสถิติในการรวมผลงานวิจัยตั้งแต่สองเรื่องเข้าด้วยกัน ดังนั้น meta-analysis จึงเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบเชิงปริมาณ

          กลุ่มสาขาวิชาหลักสูตรระบาดวิทยา จึงได้จัดให้มีการอบรมให้แก่ผู้วิจัยทางการแพทย์ทั่วไปที่สนใจ โดยการฝึกอบรมนี้จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจริงจากงานวิจัย


เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

แนะนำห้องพักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ
โรงแรม
1.
โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อิน

เบอร์โทรศัพท์ : 02-618-2683 หรือ 081-334-1528

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,100 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,200 บาท

Link website : http://www.grandtowerinn.com/rama6/


2.
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

เบอร์โทรศัพท์ : โทร. 02-246-7800 มือถือ 081-867-4615

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,500 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,800 บาท
  Link website : http://www.centuryparkhotel.com/


3.
โรงแรมสุโกศล (ถนนศรีอยุธยา)

Deluxe single (รวมอาหารเช้า) 2,400 บาท

Deluxe twin (รวมอาหารเช้า) 2,600 บาท

เบอร์โทรศัพท์ :  02-247-0123 มือถือ 083-899-0397

 

หมายเหตุ : กรุณาติดต่อรายละเอียดกับทางโรงแรมด้วยตนเองและแจ้งกับทางโรงแรมว่ามาเข้าร่วมประชุมกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Provided by ACADEMICRAMA