ภาควิชาที่จัดประชุม
 
iร้านค้าออนไลน์ link ที่น่าสนใจ
 
freebox2.0

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง First Step for Critical Care Nurses 2020

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง First Step for Critical Care Nurses 2020
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 5,000.00บาท
รับจำนวน : 250 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 239 คน
หน่วยงานผู้จัด: ฝ่ายการพยาบาล
สถานที่จัด : โรงแรม ปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
วันที่จัดประชุม : 19 - 22 พฤษภาคม 2563

!ยกเลิกงานประชุม เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

>>ดาวน์โหลดหนังสือยกเลิกงานประชุม<<

 

ชำระเงินภายใน วันที่ 30 เมษายน 2563 ท่านละ 5,000 บาท

ชำระเงินหลัง วันที่ 30 เมษายน 2563 ท่านละ 5,500 บาท

          ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่มีโรคและอาการเจ็บป่วยวิกฤตซับซ้อนมากขึ้น และผู้ป่วยเหล่านี้ต้องได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์และพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ ในหน่วยงานที่มีผู้ป่วยหนักและวิกฤต พยาบาลเป็นผู้ให้การดูแลและอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจในการประเมินปัญหาของผู้ป่วย รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการให้การดูแลผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเฝ้าติดตามอาการเปลี่ยนแปลงผู้ป่วยได้

          ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “First Step for Critical Care Nurses 2020” ขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่พยาบาลวิชาชีพที่จบใหม่ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤตหรือพยาบาลที่มีความสนใจ ได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ในการให้การดูแลผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

ณ โรงแรม ปริ้นพาเลซ กรุงเทพฯ

Provided by ACADEMICRAMA