การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูการทรงตัวผ่านระบบประสาทการทรงตัวในหูชั้นใน (Vestibular rehabilitation)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูการทรงตัวผ่านระบบประสาทการทรงตัวในหูชั้นใน (Vestibular rehabilitation)
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
ค่าลงทะเบียน : 24,000.00บาท
รับจำนวน : 2 คน
ที่ว่างคงเหลือ : การประชุมเต็มแล้ว คน
หน่วยงานผู้จัด: โสต ศอ นาสิกวิทยา
สถานที่จัด : ณ คลินิกโรคเวียนศีรษะและการทรงตัว ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
วันที่จัดประชุม : 2 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2565

อัตราค่าลงทะเบียน : คนละ 24,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย : นักกายภาพบำบัด ทั้งหมด 2 คน

          ระบบประสาทการทรงตัวในหูชั้นในร่วมกับระบบการมองเห็น และระบบข้อต่อและกล้ามเนื้อมีความสำคัญต่อการทรงตัวและการเดิน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จำเป็นในการประกอบกิจวัตรประจําวัน เมื่อมีความผิดปกติของระบบการทรงตัวในหูชั้นในเกิดขึ้น นอกจากจะทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อการทรงตัวและการเดิน เพิ่มความเสี่ยงต่อการล้ม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ บทบาทสําคัญอย่างหนึ่งของนักกายภาพบําบัด คือ การฟื้นฟูความสามารถในการทรงตัว แก้ไขปัญหาของการเดินและการป้องกันการหกล้ม ณ ปัจจุบัน การฟื้นฟูการทรงตัวผ่านระบบการทรงตัวในหูชั้นในเป็นการรักษาที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิผลที่ดีในผู้ป่วยกลุ่มนี้ จะช่วยให้เกิดการปรับตัวของระบบการทรงตัวในหูชั้นในได้เร็วขึ้น ลดอาการเวียนศีรษะ ทรงตัวและเดินได้ดีขึ้น ลดความเสี่ยงต่อการล้ม ช่วยให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงเดิมเร็วขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การรักษาเป็นไปอย่างครบวงจร

          ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา ได้เล็งเห็นสำคัญและความจำเป็นในการเพิ่มพูนความรู้และทักษะแก่นักกายภาพบำบัดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของระบบประสาทการทรงตัวของหูชั้นใน พยาธิสภาพของโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้ การตรวจประเมิน วิเคราะห์ปัญหา ทักษะการรักษาและฟื้นฟู จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้นซึ่งตรงกับพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้านการดูแลสุขภาพ ที่จะดูแลสุขภาพผู้ป่วยเวียนศีรษะอย่างมีคุณภาพ และผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในหน่วยงานของตน

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

Provided by ACADEMICRAMA