การประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Anesthesia Ramathibodi Conference 2022

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Anesthesia Ramathibodi Conference 2022
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
รับจำนวน : 380 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 282 คน
หน่วยงานผู้จัด: วิสัญญีวิทยา
สถานที่จัด : ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
วันที่จัดประชุม : 20 – 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565

อัตราค่าลงทะเบียน

รายละเอียดการลงทะเบียน ก่อน 31 สิงหาคม 2565 หลัง 31 สิงหาคม 2565
ประชุมออนไลน์ (200 ท่าน) 1,500 2,000
ประชุมภายในงาน (80 ท่าน) 2,500 3,000
ประชุมภายในงาน + workshop 4,500 6,000
แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด (ประชุมออนไลน์) 1,000 1,500

 

กลุ่มเป้าหมาย

        วิสัญญีแพทย์ วิสัญญีแพทย์เฉพาะทางด้านการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ แพทย์ผู้ดูแลด้านระงับปวด แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ผู้สนใจ

กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน
รายละเอียดการลงทะเบียน:
ลงทะเบียน หากต้องการเลือกรายการลงทะเบียนใหม่ ให้รีเฟรชหน้าเว็บไซต์ใหม่

          การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วภายหลังการผ่าตัดเป็นสิ่งบ่งบอกถึงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดซึ่งการระงับปวดที่มีประสิทธิภาพถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการฟื้นตัวของผู้ป่วย การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน (regional anesthesia) ถือเป็นวิธีการระงับปวดที่มีประสิทธิภาพ และสามารถลดปริมาณการใช้ยากลุ่มโอปิออยด์ส่งผลให้ภาวะแทรกซ้อนจากยากลุ่มดังกล่าวลดลง เช่น อาการคลื่นไส้อาเจียน เวียนศีรษะ หรือลดการทำงานของลำไส้ลง (bowel dysfunction) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันจากความก้าวหน้าของความรู้ทางกายวิภาคระบบเส้นประสาทและเทคโนโลยีการใช้เครื่องอัลตราซาวด์ ทำให้การระงับปวดโดยการสกัดกั้นเส้นประสาทส่วนปลาย (peripheral nerve block) และการฉีดยาระหว่างชั้นกล้ามเนื้อ (fascial plane blocks) ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเป็นทางเลือกทดแทนการระงับปวดทางไขสันหลัง (neuraxial analgesia) ซึ่งอาจพบผลข้างเคียงสำคัญที่ขัดขวางการฟื้นตัวของผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดเช่น ปัสสาวะไม่ออก กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง ภาวะความดันโลหิตต่ำ หรือภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ภาวะเลือดออกกดทับไขสันหลัง (epidural hematoma) เป็นต้น

          ทางคณะผู้จัดโครงการตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการทบทวนความรู้ทางกายวิภาคและเทคนิคการให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนตามหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้วิสัญญีแพทย์ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางในการให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับประเภทการผ่าตัด รวมถึงส่งเสริมการฟื้นตัวภายหลังการผ่าตัด คณะผู้จัดโครงการจึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Anesthesia Ramathibodi Conference 2022 เรื่อง Spotlight on fascial plane blocks in Regional anesthesia & Quality of patient care เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนกับวิสัญญีแพทย์ผู้สนใจให้ก้าวทันต่อข้อมูลในปัจจุบัน รวมถึงสามารถนำมาใช้ได้จริงทางคลินิก โดยกำหนดหัวข้อการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนที่ได้รับความสนใจปฏิบัติในปัจจุบัน แนวทางปฏิบัติการระงับความรู้สึกหรือระงับปวดในการผ่าตัดเฉพาะกลุ่มต่างๆ ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยที่มีความท้าทายในการดูแล เช่น ผู้ป่วยที่มีความปวดเรื้อรัง ผู้ป่วยที่มีดัชนีมวลกายสูง การจัดการปัญหาความปวดเฉียบพลันหลังผ่าตัด รวมถึงการส่งเสริมระบบการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

Provided by ACADEMICRAMA