ภาควิชาที่จัดประชุม
 
iร้านค้าออนไลน์ link ที่น่าสนใจ
 
freebox2.0

 

การประชุมวิชาการเรื่อง Rama Endocrine Update 2019 ครั้งที่ 8 เรื่อง "Honoring Our Past, Embracing Our Future"

การประชุมวิชาการเรื่อง Rama Endocrine Update 2019 ครั้งที่ 8 เรื่อง "Honoring Our Past, Embracing Our Future"
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ใบ Pay-In : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 3,000.00บาท
รับจำนวน : 200 คน
ที่ว่างคงเหลือ : การประชุมเต็มแล้ว คน

อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 3,000 บาท

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองที่พัก จองบูทได้ที่ คุณนุช โทร 02-2011647

โรคทางระบบต่อมไร้ท่อประกอบด้วยโรคต่างๆ หลายชนิด โรคที่พบได้บ่อย ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคของต่อมไทรอยด์ ไขมันในเลือดผิดปกติ โรคกระดูกพรุน นอกจากนี้ยังมีโรคอื่นๆ ซึ่งถึงแม้จะพบได้น้อยกว่า แต่ก็มีความสำคัญอย่างมากเช่นเดียวกัน เช่น โรคของต่อมใต้สมองโรคของต่อมหมวกไต และโรคที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต เป็นต้น ในปัจจุบัน ได้มีองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเกี่ยวกับโรคในระบบต่อมไร้ท่อ ทั้งในแง่ความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ ทางด้านพยาธิสรีรวิทยาของโรค ความก้าวหน้าในการตรวจวินิจฉัยโรค รวมทั้งแนวทางการรักษาใหม่ๆ ที่ช่วยทำให้คุณภาพการดูแลผู้ป่วยดีขึ้น ทางหน่วยต่อมไร้ท่อฯ ภาควิชาอายุรศาสตร์ จึงมีความเห็นว่าควรมีการจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับโรคระบบต่อมไร้ท่อขึ้น เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคทางระบบต่อมไร้ท่อ รวมถึงนำเสนอข้อมูลใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา ๒ - ๓ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อฯ ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ในประเทศไทย ยังไม่เคยมีการประชุมวิชาการที่จัดเฉพาะเพื่อแพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อฯ มาก่อน การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ จึงนับเป็นโอกาสดีที่ทางคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจะได้เป็นผู้ริเริ่มการให้บริการวิชาการแก่แพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้านอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อฯ 

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

แนะนำห้องพักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ
โรงแรม
1.
โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อิน

เบอร์โทรศัพท์ : 02-618-2683 หรือ 081-334-1528

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,200 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,300 บาท

Link website : http://www.grandtowerinn.com/rama6/


2.
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

เบอร์โทรศัพท์ : โทร. 02-246-7800 มือถือ 081-867-4615

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,500 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,800 บาท
  Link website : http://www.centuryparkhotel.com/


3.
โรงแรมเดอะ สุโกศล (ถนนศรีอยุธยา)

Deluxe single (รวมอาหารเช้า) 2,400 บาท

Deluxe twin (รวมอาหารเช้า) 2,600 บาท

เบอร์โทรศัพท์ :  02-247-0123 มือถือ 083-899-0397

 
4.
โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,300 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,500 บาท

เบอร์โทรศัพท์ :  02-6281111 ต่อ 1342, 1343

Link website : http://www.princepalace.co.th/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรุณาติดต่อรายละเอียดกับทางโรงแรมด้วยตนเองและแจ้งกับทางโรงแรมว่ามาเข้าร่วมประชุมกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Provided by ACADEMICRAMA