ภาควิชาที่จัดประชุม
 
iร้านค้าออนไลน์ link ที่น่าสนใจ
 
freebox2.0

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง The essential in pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง The essential  in  pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน)
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 15,000.00บาท
รับจำนวน : 100 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 24 คน
หน่วยงานผู้จัด: ฝ่ายการพยาบาล
สถานที่จัด : อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์
วันที่จัดประชุม : 19-21 สิงหาคม 2562

อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 15,000 บาท

ระยะที่ 1 ภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2562

ระยะที่ 2 ภาคสอนสาธิต ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562

ระยะที่ 3 ภาคปฏิบัติจริงในคลินิก (โปรดเลือก)

 รุ่นที่ 1 วันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562

 รุ่นที่ 2 วันที่ 2 – 6  กันยายน 2562

 รุ่นที่ 3 วันที่ 9 – 13  กันยายน 2562

 รุ่นที่ 4 วันที่ 16 – 20  กันยายน 2562

กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน
ภาคปฏิบัติจริง:

แม้ในปัจจุบันจะมีการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในการดูแลรักษาโรคทางระบบหายใจในเด็ก แต่ปัญหาความซับซ้อนของโรค รวมถึงภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ทั้งที่อาจเป็นผลมาจากความแปรปรวนของสิ่งแวดล้อมและความผิดปกติอื่นๆ จนมีผลกระทบต่อระบบหายใจของเด็ก จึงทำให้การจัดการดูแลผู้ป่วยเด็กเหล่านี้จำเป็นต้องมีการใช้ความรู้และทักษะในการประเมินปัญหา และพัฒนาหรือเลือกใช้วิธีให้การดูแลบำบัดทางระบบหายใจที่เหมาะสมกับปัญหาที่มีความซับซ้อน อีกทั้งต้องเป็นการดูแลแบบองค์รวม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการดูแลรักษาที่ดี นับตั้งแต่การป้องกันโรคหรือภาวะแทรกซ้อน การวางแผนและการจัดการดูแลรักษาทางระบบหายใจเด็กที่มีมาตรฐาน รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดเด็กเพื่อการฟื้นหายและสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและครอบครัว พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทางระบบหายใจเด็ก จึงควรได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะในการบำบัดดูแลทางระบบหายใจ ตลอดจนสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับทุกสภาวะและสถานการณ์ของทุกระดับหน่วยบริการแต่ละแห่ง งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการเรื่อง The essential in pediatric respiratory care หลักสูตร 10 วัน เพื่อฝึกอบรมพยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลบำบัดทางระบบหายใจเด็ก

 

ดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพความละเอียดสูง คลิ๊ก

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง The essential  in  pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน)
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง The essential  in  pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน)
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่

Provided by ACADEMICRAMA