อบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ

เรียงลำดับโดย:
คุณภาพอากาศในโรงพยาบาลกับสุขภาพผู้ทำงาน
คุณภาพอากาศในโรงพยาบาลกับสุขภาพผู้ทำงาน
Academic
ประเมินและการบำบัดเสียงผิดปกติในนักร้อง (Assessment and Intervention in singer with voice disorders)
ประเมินและการบำบัดเสียงผิดปกติในนักร้อง (Assessment and Intervention in singer with voice disorders)
Academic
ระบาดวิทยาประยุกต์และสถิติทางการแพทย์เบื้องต้น
ระบาดวิทยาประยุกต์และสถิติทางการแพทย์เบื้องต้น
Academic
ข้อผิดพลาดในการสอนช่วยฟื้นชีวิต
ข้อผิดพลาดในการสอนช่วยฟื้นชีวิต
Academic
Update in Non-ferment Gram negative bacilli (NFB) identification รุ่น1,2
Update in Non-ferment Gram negative bacilli (NFB) identification รุ่น1,2
Academic
การผ่าตัดประสาทหูเทียม
การผ่าตัดประสาทหูเทียม
Academic
Evidence-Based Medicine & Randomised Control Trial: Workshop & Conference
Evidence-Based Medicine & Randomised Control Trial: Workshop & Conference
Academic
Indentification of non-ferment Gram negative bacilli
Indentification of non-ferment Gram negative bacilli
Academic
Critical care nursing 2011: Advanced assessment and management
Critical care nursing 2011: Advanced assessment and management
Academic
Difficult Airway Management
Difficult Airway Management
Academic
ข้อผิดพลาดในการสอนช่วยฟื้นชีวิต
ข้อผิดพลาดในการสอนช่วยฟื้นชีวิต
Academic
การดื้อยาต้านเอชไอวี ครั้งที่ 2 "The 2nd HIV Drug Resistance Workshop: Basic Principles & Clinical Implications"
การดื้อยาต้านเอชไอวี ครั้งที่ 2 "The 2nd HIV Drug Resistance Workshop: Basic Principles & Clinical Implications"
Academic
การดื้อยาต้านเอชไอวี ครั้งที่ 3 "The 3rd HIV Drug Resistance Workshop: Basic Principles & Clinical Implications"
การดื้อยาต้านเอชไอวี ครั้งที่ 3 "The 3rd HIV Drug Resistance Workshop: Basic Principles & Clinical Implications"
Academic
การดื้อยาต้านเอชไอวี ครั้งที่ 4 "The 4th HIV Drug Resistance Workshop: Basic Principles & Clinical Implications"
การดื้อยาต้านเอชไอวี ครั้งที่ 4 "The 4th HIV Drug Resistance Workshop: Basic Principles & Clinical Implications"
Academic
การดื้อยาต้านเอชไอวี ครั้งที่ 5 "The 5th HIV Drug Resistance Workshop: Basic Principles & Clinical Implications"
การดื้อยาต้านเอชไอวี ครั้งที่ 5 "The 5th HIV Drug Resistance Workshop: Basic Principles & Clinical Implications"
Academic
การดื้อยาต้านเอชไอวี ครั้งที่ 6 "The 6th HIV Drug Resistance Workshop: Basic Principles & Clinical Implications"
การดื้อยาต้านเอชไอวี ครั้งที่ 6 "The 6th HIV Drug Resistance Workshop: Basic Principles & Clinical Implications"
Academic
Full Endoscopic Lumbar Discectomy
Full Endoscopic Lumbar Discectomy
Academic
Medical Microbiology: practical approach ประจำปี 2551
Medical Microbiology: practical approach ประจำปี 2551
Academic
Antimicrobial susceptibility testing and interpretation
Antimicrobial susceptibility testing and interpretation
Academic
International Course for Full-endoscopic Operation of the Lumbar and Cervical Spine ครั้งที่ 3
International Course for Full-endoscopic Operation of the Lumbar and Cervical Spine ครั้งที่ 3
Academic

Provided by ACADEMICRAMA