ภาควิชาที่จัดประชุม
 
iร้านค้าออนไลน์ link ที่น่าสนใจ
 
freebox2.0

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " เพิ่มพูนความรู้เพื่อการตรวจการนอนหลับและการเฝ้าระวังอาการขณะปฏิบัติการตรวจ"

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " เพิ่มพูนความรู้เพื่อการตรวจการนอนหลับและการเฝ้าระวังอาการขณะปฏิบัติการตรวจ"
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 15,000.00บาท
รับจำนวน : 100 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 95 คน

ค่าฝึกอบรม

1.       เจ้าหน้าที่ในคณะฯ ไม่เสียค่าใช้จ่าย (กลุ่มละ ไม่เกิน 5 ราย)

2.       เจ้าหน้าที่นอกคณะ รายละ 15,000 บาท / 1 เดือน ไม่รวมค่าอาหารและที่พัก (กลุ่มละ ไม่เกิน 5 ราย)

เลือกรุ่นการประชุม:
กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน


ลงทะเบียน หากต้องการเลือกรายการลงทะเบียนใหม่ ให้รีเฟรชหน้าเว็บไซต์

 

การตรวจการนอนหลับในห้องปฏิบัติการ เป็นการตรวจด้วยวิธีพิเศษที่ต้องใช้ความรู้ในหลายสาขาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่นให้การพยาบาล การประเมินอาการและการเฝ้าระวังอาการผิดปกติที่อาจเกิดมีขึ้นในขณะปฏิบัติการตรวจ  ต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องปรับแรงดันบวกและประเมินอาการผู้มารับการตรวจในรายที่จำเป็นต้องใช้เครื่องให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน ต้องสามารถประมวลผลตรวจและรายงานผลการตรวจได้ถูกต้อง

ทางห้องปฏิบัติการตรวจของศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงจำเป็นต้องมีการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ที่สนใจปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการตรวจการนอนหลับ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถให้การดูแลขณะปฏิบัติการตรวจในห้องปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

          ซึ่งการอบรมนี้เป็นการอบรมด้านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติภายในศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ ตั้งแต่พื้นฐานการตรวจเพื่อสร้างสมประสบการณ์ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่และสร้างโอกาสให้กับเจ้าหน้าที่ผู้สนใจ และยังสามารถเป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการ ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

Provided by ACADEMICRAMA