การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการฟื้นฟูการกลืนประจำปี 2567 เรื่อง Dysphagia Evaluation and Intervention in Common Clinical Practices

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการฟื้นฟูการกลืนประจำปี 2567 เรื่อง  Dysphagia Evaluation and Intervention in Common Clinical Practices
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 6,500.00บาท
รับจำนวน : 32 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 1 คน
หน่วยงานผู้จัด: เวชศาสตร์ฟื้นฟู
สถานที่จัด : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่จัดประชุม : 27 – 30 พฤษภาคม 2567

ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท

          ภาวะกลืนลำบากเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม ผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบากไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม อาจส่งผลให้เกิดภาวะขาดสารอาหาร และ ภาวะขาดน้ำได้ นอกจากนี้หากมีการสำลักยังมีโอกาสเกิดภาวะปอดอักเสบติดเชื้อ และทำให้ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลนานขึ้น หรืออาจส่งผลเสียต่อชีวิตได้

          ดังนั้นนักกิจกรรมบำบัดผู้ที่มีหน้าที่หลักในด้านฟื้นฟูการกลืนในผู้ที่มีภาวะกลืนลำบากจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการตรวจประเมินที่เหมาะสม ตลอดจนการเรียนรู้การตรวจโดยผ่านเครื่องมือมาตรฐาน เพื่อให้การรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละโรค และการบูรณาการทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม

          การอบรมวิชาการทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูการกลืนโดยเป้าหมายคือกลุ่ม นักกิจกรรมบำบัดในประเทศไทยที่ทำงานฟื้นฟูผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก ที่ทำงานโดยตรงกับผู้ป่วย ซึ่งการพัฒนาความรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยภาวะกลืนลำบากนั้นทันสมัย มีมาตรฐานดีขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วย ทำให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น

          ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นสถาบันชั้นนำด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงดำเนินการจัดการอบรมวิชาการขึ้น โดยครั้งนี้มุ่งเน้นในด้านการฟื้นฟูผู้มีภาวะกลืนลำบาก โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักกิจกรรมบำบัดที่ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย เพื่อให้เกิดการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และเรียนรู้ประสบการณ์จากแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้เชี่ยวชาญในด้านการฟื้นฟูภาวะกลืนลำบาก และนักกิจกรรมบำบัด ตลอดจนทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.
Tags: Dysphagia,

Provided by ACADEMICRAMA