โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "First Step for Critical Care Nurses 2024"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "First Step for Critical Care Nurses 2024"
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 5,000.00บาท
รับจำนวน : 250 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 88 คน
หน่วยงานผู้จัด: ฝ่ายการพยาบาล
สถานที่จัด : โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
วันที่จัดประชุม : 13-15 มีนาคม 2567

ได้รับคะแนน CNEU 15.5 หน่วยกิต

 

ค่าลงทะเบียน คนละ 5,000 บาท

          ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่มีโรคและอาการเจ็บป่วยวิกฤตซับซ้อนมากขึ้น และผู้ป่วยเหล่านี้ต้องได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์และพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ ในหน่วยงานที่มีผู้ป่วยหนักและวิกฤต พยาบาลเป็นผู้ให้การดูแลและอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจในการประเมินปัญหาของผู้ป่วย รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการให้การดูแลผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเฝ้าติดตามอาการเปลี่ยนแปลงผู้ป่วยได้

          ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “First Step for Critical Care Nurses 2024” ขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่พยาบาลวิชาชีพที่จบใหม่ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤตหรือพยาบาลที่มีความสนใจ ได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ในการให้การดูแลผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

แนะนำห้องพักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ
โรงแรม
1.
โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

ติดต่อ  แผนกสำรองห้องพัก โทร. 02-6281111 ต่อ 1342, 1343  

Superior single 1,400 บาท (รวมอาหารเช้า)

Superior twin 1,600 บาท (รวมอาหารเช้า)


 

 

หมายเหตุ : กรุณาติดต่อรายละเอียดกับทางโรงแรมด้วยตนเองและแจ้งกับทางโรงแรมว่ามาเข้าร่วมประชุมกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Tags: Critical,

Provided by ACADEMICRAMA