ภาควิชาที่จัดประชุม
 
iร้านค้าออนไลน์ link ที่น่าสนใจ
 
freebox2.0

 

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

ประชาสัมพันธ์การประชุม
10+ โรคผิวหนังต้องรู้ สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 6
10+ โรคผิวหนังต้องรู้ สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 6
อายุรศาสตร์
วันที่:13-14 กรกฎาคม 2560
การบริหารยาเคมีบำบัดทางสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางที่บ้าน
การบริหารยาเคมีบำบัดทางสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางที่บ้าน
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ID Rama Workshop 2017
ID Rama Workshop 2017
อายุรศาสตร์
วันที่:18 - 19 พฤษภาคม 2560
Update Anesthesia in Critical Patients and High Level of Regional Anesthesia Workshop 2017
Update Anesthesia in Critical Patients and High Level of Regional Anesthesia Workshop 2017
วิสัญญีวิทยา
วันที่:3-4 มิ.ย.2560
International Skeletal Society - Regional Outreach Program
International Skeletal Society - Regional Outreach Program
รังสีวิทยา
วันที่:10 มิถุนายน 2560
การพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ ในยุคประเทศไทย 4.0: Health Promotion Nursing for Thailand 4.0
การพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ ในยุคประเทศไทย 4.0: Health Promotion Nursing for Thailand 4.0
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:24-26 กรกฎาคม 2560
The essential  in  pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน)
The essential in pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:24-27 กรกฎาคม 2560
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับ ยาเคมีบาบัด (หลักสูตรฟื้นฟู 10 วัน)
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับ ยาเคมีบาบัด (หลักสูตรฟื้นฟู 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:19-23 มิถุนายน 2560
“การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ” (Respiratory Care in Clinical Practice) ครั้งที่ 7
“การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ” (Respiratory Care in Clinical Practice) ครั้งที่ 7
วิสัญญี
วันที่:21-25 สิงหาคม 2560
ข้อผิดพลาดในการสอนช่วยฟื้นชีวิต ครั้งที่ 8
ข้อผิดพลาดในการสอนช่วยฟื้นชีวิต ครั้งที่ 8
วิสัญญี
วันที่:15-17 พฤษภาคม 2560
การอบรมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง “อุบัติเหตุทางมือ” ครั้งที่ 37
การอบรมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง “อุบัติเหตุทางมือ” ครั้งที่ 37
ศัลยศาสตร์
วันที่:25 - 26 กรกฎาคม 2560
First Step for Critical Care Nurses 2017
First Step for Critical Care Nurses 2017
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:25 – 28 เมษายน 2560
Practical issue in Non communicable disease (NCD): Update 2017
Practical issue in Non communicable disease (NCD): Update 2017
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:16 – 18 สิงหาคม 2560
Emergency and Critical Care Medicine Update ครั้งที่ 2
Emergency and Critical Care Medicine Update ครั้งที่ 2
อายุรศาสตร์
วันที่:2-5 เมษายน 2560
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) รุ่นที่1
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) รุ่นที่1
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:16-17กุมภาพันธ์ 2560
ดูทั้งหมด

Provided by ACADEMICRAMA